800 138 138

Podmínky zřízení a funkce EriVoIP - Panter

Nastavení Vaší VoIP Gatewaye, VoIP telefonu:

SIP server (Primary Proxy IP Address): sip.eri.cz (sip2.eri.cz)
Port (Primary Proxy port): 5060 
Expire Time: 60 s 
KODEC: do všech pozic nastavte: G.711A-Law

Kontakt na technickou podporu (Po - Pá: 8:00 - 20:00) - (So: 8:00 - 16:00) - (Ne + Svátky: záznamník): 590 990 000
Informace o hovorech a nastavení ústředny: ustredna.erivoip.cz 
Přístup do hlasové pošty 50 MB: https://mail.eri.cz

Záznamník: 708 
Vyzkoušejte si volání do sítě EriVoIP: 220 990 022 
Echo test: 709, 710 
Správa kreditu EriVoIP: 590991992

Podmínky zřízení služby EriVoIP

Podmínkou pro zřízení a funkčnost Služby EriVoIP - Panter je funkční připojení k Internetu Uživatele od Českého bezdrátu nebo od třetí strany, které musí splňovat tyto parametry:

 • přesné geografické určení místa připojení k Internetu v ČR dle TO vč. statické veřejné IP adresy,
 • minimální rychlost pro příjem i odesílání dat 128 / 128 Kbps,
 • minimální stabilní rychlost připojení k Internetu musí být pro jeden hovor 96/96 Kbps,
 • QOS ( celková kvalita spojení ) minimáln. 70 %,
 • odezvy na SIP server při zatížení linky nesmí být větší jak 100 ms.
 • kolísání rychlosti během hovoru je nežádoucí a způsobuje to nižší kvalitu hovoru.
 • v případě nedodržení těchto parametrů neručí Poskytovatel za kvalitu Služby EriVoIP – Kredit. Nelze zde garantovat 100 % funkčnost služba je poskytována bez garance kvality či záruky z důvodu, že IP telefonie klade řadu požadavků na kvalitu přenosové sítě, což některé sítě např. WiFi nemohou zaručit. U služby CDMA službu EriVoIP nedoporučujeme vůbec.
 • rovněž Služba EriVoIP – Panter je poskytována výhradně na „KODECu G.711A-Law"

Telefonní funkce služby EriVoIP - Panter - IP Telefonie s QoS

IP telefonie klade řadu požadavků na kvalitu přenosové sítě. IP telefonie od společnosti Český bezdrát s.r.o. přináší řadu výhod. Hlavní výhodou služby EriVoIP - Panter - IP Telefonie s QoS je technologie AC-802 trafic managementu od renomované společnosti Allot Communcations zajišťující vyšší kvalitu hlasové komunikace s QoS - tj. garance minimální šířky pásma, prioritu, nízké a neproměnlivé zpoždění (latency a jitter), jakožto nutné podmínky pro poskytování IP telefonie v ADSL službách.

 • vnitřní hovor
 • odchozí hovor
 • příchozí hovor
 • příchozí provolba
 • upozornění na hovor
 • zpětné vyzvonění
 • převzetí hovoru
 • přepojení hovoru
 • čekání na hovor
 • přesměrování všech hovorů
 • přesměrování při nefunkčnosti Internetu
 • přesměrování při obsazení
 • přesměrování při nepřijetí
 • zobrazení identifikace volajícího
 • zákaz identifikace volajícího
 • ochrana linky
 • volba druhu vyzvánění
 • odlišné oznamovací tóny
 • ztracená volání
 • reverzní režim linky
 • zrychlená volba
 • příležitostná konference
 • střetávací konference
 • až 60 hovorů v konferenci
 • hláska místo tónů
 • hlasová konzultace
 • hlasová pošta 50 MB
 • informační hlásky
 • nahrávání hovorů
 • časové režimy
 • historie hovorů
 • provolané částky

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9