800 138 138

Podmínky zřízení a funkce EriVoIP - 800

Nastavení Vaší VoIP Gatewaye, VoIP telefonu:

SIP server (Primary Proxy IP Address): sip.eri.cz (sip2.eri.cz)
Port (Primary Proxy port): 5060 
Expire Time: 60 s 
KODEC: do všech pozic nastavte: G.711A-Law

Kontakt na technickou podporu (po-pá: 8-22:00, so-ne: 8-16:00): 590 990 000
Informace o hovorech a nastavení ústředny: ustredna.erivoip.cz 
Přístup do hlasové pošty 50 MB: https://mail.eri.cz

Záznamník: 708 
Vyzkoušejte si volání do sítě EriVoIP: 220 990 022 
Echo test: 709, 710 
Správa kreditu EriVoIP: 590991992

Podmínky zřízení služby EriVoIP - 800

Podmínkou pro zřízení a funkčnost Služby EriVoIP - 800 je funkční připojení k Internetu Uživatele od Českého bezdrátu nebo od třetí strany, které musí splňovat tyto parametry:

  • minimální rychlost pro příjem i odesílání dat 128 / 128 Kbps,
  • minimální stabilní rychlost připojení k Internetu musí být pro jeden hovor 96/96 Kbps,
  • QOS ( celková kvalita spojení ) minimáln. 70 %,
  • odezvy na SIP server při zatížení linky nesmí být větší jak 100 ms.
  • kolísání rychlosti během hovoru je nežádoucí a způsobuje to nižší kvalitu hovoru.
  • v případě nedodržení těchto parametrů neručí Poskytovatel za kvalitu Služby EriVoIP – 800. Nelze zde garantovat 100 % funkčnost služba je poskytována bez garance kvality či záruky z důvodu, že IP telefonie klade řadu požadavků na kvalitu přenosové sítě, což některé sítě např. WiFi nemohou zaručit. U služby CDMA službu EriVoIP nedoporučujeme vůbec.
  • rovněž Služba EriVoIP – 800 je poskytována výhradně na „KODECu G.711A-Law"

Telefonní funkce služby EriVoIP - 800 - IP Telefonie s QoS

IP telefonie klade řadu požadavků na kvalitu přenosové sítě. IP telefonie od společnosti Český bezdrát s.r.o. přináší řadu výhod. Hlavní výhodou služby EriVoIP - Panter - IP Telefonie s QoS je technologie AC-802 trafic managementu od renomované společnosti Allot Communcations zajišťující vyšší kvalitu hlasové komunikace s QoS - tj. garance minimální šířky pásma, prioritu, nízké a neproměnlivé zpoždění (latency a jitter), jakožto nutné podmínky pro poskytování IP telefonie v ADSL službách.

  • vnitřní hovor
  • odchozí hovor
  • příchozí hovor
  • příchozí provolba
  • upozornění na hovor
  • zpětné vyzvonění
  • převzetí hovoru
  • přepojení hovoru
  • čekání na hovor
  • přesměrování všech hovorů
  • přesměrování při nefunkčnosti Internetu
  • přesměrování při obsazení
  • přesměrování při nepřijetí
  • zobrazení identifikace volajícího
  • zákaz identifikace volajícího
  • ochrana linky
  • volba druhu vyzvánění
  • odlišné oznamovací tóny
  • ztracená volání
  • reverzní režim linky
  • zrychlená volba
  • příležitostná konference
  • střetávací konference
  • až 60 hovorů v konferenci
  • hláska místo tónů
  • hlasová konzultace
  • hlasová pošta 50 MB
  • informační hlásky
  • nahrávání hovorů
  • časové režimy
  • historie hovorů
  • provolané částky

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9