800 138 138

EriVoIP - Panter L

EriVoIP - Panter L je telefonní tarif určený pro volání z pevné telefonní linky a je vhodný pro volání v průměru delší než 2 minuty.

Služba EriVoIP - neomezené volání z pevné umožňuje neomezené volání z pevné tel. linky na pevné a mobilní tel. čísla v ČR s tarifem EriVoIP - Panter L.

Podmínkou je využívání koncového zařízení ZTE H267A od Eri. Aktivace nového nebo převod stávajícího tel. čísla je zdarma.

EriVoIP - neomezené volání z pevné za 199 Kč/měsíc (164,50 Kč/měsíc bez DPH).

EriVoIP - neomezené volání z pevné může využít za stejných podmínek jak fyzická osoba tak i podnikatel.

 
Cenový tarif EriVoIP - Panter L  (v Kč bez DPH)
Zvýhodněná měsíční cena - při závazku na 12 měsíců
79 Kč / měsíc
Standardní měsíční cena – bez min. doby trvání Smlouvy
99 Kč / měsíc
Volání v rámci pevné sítě EriVoIP vč. zone AODT
0,49 Kč / minuta
Volání do mobilních a pevných sítí v ČR vč. mobilní sítě EriMobile
0,49 Kč / minuta
Tísňová volání 150,155,156,158,112
0 Kč
Hlasová pošta 50 MB
0 Kč
Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)
412 Kč
Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)
999 Kč
Aktivace + přidělení negeografického tel. čísla (prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
5.000 Kč
Aktivace + přidělení negeografického VoIP  tel. čísla (prefix: 910)
0 Kč
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu)
24 Kč / faktura
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka
0 Kč / faktura
 
 
Ceny jsou uvedené v Kč za minutu hovoru s tarifikací po 60 vteřině. Minimální účtovaná délka hovoru je 120 sekund. Vyúčtování je prováděno k poslednímu dni kalendářního měsíce formou vystavení faktury – daňového dokladu.
 
Zvýhodněná měsíční cena platí po celou dobu trvání Smlouvy EriVoIP - Panter L za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka tj. zejména řádné a včasné úhrady všech plateb vůči Poskytovateli.  V případě zvolení standardní měsíční ceny není Uživatel vázán min. délkou trvání Smlouvy + má možnost vlastní volby výpovědní doby na 1 nebo 3 měsíce. Standardní výpovědní doba je 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Ceník VoIP zařízení


VoIP zařízení Zvýhodněná cena pro zákazníky Českého bezdrátu Standardní cena
Panasonic KX - UT 123 2.199,- 2.639,-
Panasonic KX - UT 133 2.799,- 3.359,-
Panasonic KX - UT 136 3.599,- 4.319,-
Panasonic KX - TS 620 1.179,- 1.415,-
Panasonic KX - TS 880 969,- 1.163,-
Panasonic KX - TS 580 729,- 875,-
Panasonic KX - TG6621  839,- 1.007,-
Panasonic KX - TGP500B01 1.989,- 2.489,-
Panasonic KX - TGP550T01 3.989,- 4.849,-
Panasonic KX - TPA50B01 1.399,- 1.697,-
CISCO SPA303 vč. zdroje 1.749,- 2.099,-
CISCO SPA502G 2.269,- 2.723,-
CISCO SPA504G 2.499,- 2.999,-
CISCO SPA525G2 4.999,- 5.988,-
CISCO SPA500S 1.290,- 1.548,-
PA100-EU 199,- 239,-
VoIP brána Linksys SPA 8000 4.499,- 5.399,-
VoIP brána Cisco SPA 112 1.199,- 1.439,-
 
Maximální délka hovoru: Maximální délka každého hovoru v síti EriVoIP může být ze strany provozovatele omezena s ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.
 
Hlasová schránka: Hlasová schránka je vaše osobní telefonní záznamová služba. Nemůžete-li přijmout hovor, služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu. Následně je hlasová zpráva přeposlána na Váš e-mail např. 550990990@erivoip.cz, kde si ji můžete vyzvednout.
 
Služba EriVoIP - Panter L je výhradně určena pro zákazníky využívajících současně služeb Eri-ADSL/VDSL, Eri-SHDSL, Eri-FWA.

Cena za aktivaci, přidělení nebo přenesení tel. čísla a první měsíční poplatek Služby EriVoIP - Panter L včetně objednaného zboží a dopravného a balného je hrazena předem na základě vystavené zálohové faktury. 
 
Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu Eri v závislosti na volbě měsíční ceny Služby EriVoIP na dobu neurčitou s minimální délkou trvání Smlouvy 12 měsíců nebo na dobu neurčitou bez minimální doby trvání Smlouvy s Vámi zvolenou délkou výpovědní lhůty. Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb EriVoIP a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami seznámeni (vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz).

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP

STORNO objednávky z důvodu na straně klienta

50 % z uhrazené zálohy

Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

0 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

124 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období)

413 Kč / upomínka

Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu)

24 Kč / měs. / fa

Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka

0 Kč

Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele

0 Kč

Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem

990 Kč

Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW

990 Kč / ks

Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

412 Kč / tel. číslo

Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

999 Kč Kč/tel. číslo

Podrobný výpis hovorů poslaný na email Uživatele (max. 6 měsíců zpětně)

99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo

Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu

99 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla

0 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace

0 Kč / ISDN blok tel. čísel


Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9