800 138 138

EriVoIP - Fax

Popis a ceník Služby  EriVoIP – Fax

Služba EriVoIP – Fax  je  určena zejména pro zákazníky z  řad firem a státní správy, kteří  přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

Tato služba umožňuje přijímat faxové zprávy na email zákazníka.

Zákazník má možnost výběru u Služby EriVoIP – Fax  z těchto typů telefonních čísel :

1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z  rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.

Výhody Služby EriVoIP – Fax

  • pro využívání Služby EriVoIP – Fax nemusí mít zákazník zřízené připojení k Internetu ani pevnou tel. linku – stačí jen funkční E-mailová adresa,
  • Služba EriVoIP – Fax je zřízena do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky,
  • výhodná pevná měsíční cena Služby EriVoIP – Fax,
  • neomezený počet přijatých faxů v měsíci,
  • výhodná cena zřízení Služby EriVoIP od 0,- Kč,
  • 100 %  úspora  provozní nákladů spojených s klasickým faxem ( tonery, speciální papíry, servis atd. ),
  • jednoduší  následné  použití doručeného faxu prostřednictvím PC a emailu.

Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP–Fax možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.

Ceník Služby EriVoIP – Fax:

Minimální délka trvání Smlouvy EriVoIP - Fax
Cena zřízení Služby EriVoIP - Fax
Měsíční cena Služby EriVoIP - Fax
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
489,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
249,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0,-Kč
99,-Kč/měs.
 
Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP

STORNO objednávky z důvodu na straně klienta

50 % z uhrazené zálohy

Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

0 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

124 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období)

413 Kč / upomínka

Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu)

24 Kč / měs. / fa

Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka

0 Kč

Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele

0 Kč

Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem

990 Kč

Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW

990 Kč / ks

Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

412 Kč / tel. číslo

Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

999 Kč Kč/tel. číslo

Podrobný výpis hovorů poslaný na email Uživatele (max. 6 měsíců zpětně)

99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo

Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu

99 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla

0 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace

0 Kč / ISDN blok tel. čísel


Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9