800 138 138

EriVoIP CallBack - ceny

EriVoIP CallBack - popis služby

Telefonní Služba EriVoIP - CallBack je určená pro volání prostřednictvím mobilního telefonu, bez nutnosti připojení k Internetu. Lze ji využít jako doplňkovou službu k Vašemu současnému cenovému tarifu, který máte sjednán se svým mobilním operátorem. Služba umožňuje současně kombinovat výhody obou operátorů.

Vaše mobilní číslo ani služba sjednaná s Vaším současným mobilním operátorem se nijak nemění a zůstává i nadále v platnosti. 

Služba je hrazena formou předplacených kreditů od 300,- Kč vč. DPH.

Funkce Peněženka, kterou si můžete aktivovat v naší CallBack ústředně Vám umožňuje tyto výhody:

  • přehlednější a pohodlnější dobíjení kreditu Vaši rodině, přátelům nebo známým.
  • můžete si zde zaslat vyšší kredit a budete ho zde mít tak dlouho, dokud ho nevyčerpáte (nebudete tak muset platit bance za každý převod, při dobití kreditu).

Pokud budete mít funkci aktivní, tak veškeré platby od Vás se automaticky přesunou pouze do Peněženky. Následně si pak určíte výši kreditu, který si sami dobijete na svůj CallBack účet a také si zde můžete zvolit částku, kterou dobijete kredit některého člena Vaší rodiny, přítele nebo známého.

 

Službu EriVoIP - CallBack je možno objednat zde.Ceník služby EriVoIP-CallBack

Ceník platný od 1.4.2015

Pásmo - národní hovory špička Cena - Kč za min.
Místní a meziměstské volání na pevné linky (s předvolbou +420) 0.82,-
Místní a meziměstské volání na pevné linky v ČR i ze zahraničí * 1.58,-
Volání do všech mobilní sítě (s předvolbou +420) 0,82,-
Volání do všech mobilní sítě v ČR i ze zahraničí * 1,58,-
Volání do sítě EriVoIP (s předvolbou +420) 0.69,-
Volání do sítě EriVoIP v ČR i ze zahraničí * 1,45,-
Přesměrovaný příchozí hovor na záznamník 0,- 
Přesměrovaný příchozí hovor na Vaše mobilní číslo 0,41,-
Volání do partnerských sítí Asociace AODT (s předvolbou +420) 0,82,-
Volání do partnerských sítí Asociace AODT v ČR i ze zahraničí * 1,58,-
Aktivace + přidělení veřejného negeografického tel. čísla (910 91x xxx) z rozsahu ČB
0,-
( minimální výše kreditu na volání je 300,- Kč vč. DPH )
Hlasová pošta (záznamník) 50 MB 0,-
Měsíční poplatek 0,- / měsíc
Minimální účtovaná cena za jeden uskutečněný odchozí hovor 1,- Kč / hovor
 
* ............... Jedná se o hovor, kdy jedno z tel. čísel je v rozsahu +420 a druhé je jiné než +420 viz kompletní ceník služeb EriVoIP - CallBack. Při volání ze zahraničí může mobilní operátor Uživateli účtovat poplatek za příchozí hovor. Při využití pro spojení SMS přístupu ke Službě EriVoIP - CallBack ( 725 810 910 ) může mobilní operátor účtovat Uživateli cenu jedné SMS-ky.
 
Pomocí Služby EriVoIP - CallBack se dovoláte do 54 států za pouhých 1.58 Kč/min. (1.91 Kč/min. s DPH).
 
Evropa: Francie, Švédsko, Německo, Španělsko, Irsko, Anglie, Skotsko, Wales, Maďarsko, Dánsko, Řecko, Švýcarsko, Itálie, Holandsko, Chorvatsko, Belgie, Portugalsko, Lucembursko, Lotyšsko, Norsko, Rakousko, San Maríno, Malta, Polsko, Island, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Kypr.
 
Asie: Hong Kong, Čína, Izrael, Singapore, Indie, Kazakhstan, Jižní Korea, Turecko, Taiwan, Thajsko, Indonesie, Uzbekistán, Kypr.
 
Amerika: USA, Kanada, Argentína, Venezuela, Mexico, Brazílie, Kolumbie, Peru, US Virgins Islands, Puerto Rico.
 
Afrika: Morocco
 
Austrálie: Austrálie, Nový Zéland.

 

Úplný ceník služby EriVoIP - Callback podle DESTINACE

 


Účtování hovoru je započato okamžikem přijetí zpětného volání z aktivovaného tel. čísla Uživatele typu 910 91x xxx. Od okamžiku přijetí tohoto volání do doby spojení s volaným, je účtována snížená  cena ve výši 0,41,-Kč/min. Při volání ze zahraničí může mobilní operátor Uživateli účtovat poplatek za příchozí hovor. Při využití pro spojení SMS přístupu ke Službě EriVoIP - CallBack (725 810 910)  může  mobilní operátor účtovat Uživateli navíc i cenu jedné SMS-ky.

Služba  EriVoIP – CallBack je aktivní do 3 hodin po potvrzení první registrace služby, přes odkaz uvedený v příchozím emailu, doručeném Uživateli po objednání služby. Vlastní volání lze uskutečnit až po dobití (uplatnění) zakoupeného kreditu. V případě využití testovacího kreditu 60,- Kč je Služba EriVoIP - CallBack aktivována v testovacím režimu na dobu až 60 dnů. Přechod z testovacího do standardního provozu Služby EriVoIP – CallBack je proveden na základě úhrady prvního kreditu Uživatele ve výši min. 300,- Kč vč. DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv testovací provoz ukončit.


Ceny jsou uvedeny v Kč / za 1 minutu hovoru s tarifikací po 1 sekundě (1+1 s). Platba za poskytování Služby EriVoIP – CallBack je prováděna formou zakoupeného kreditu předem ve výši od 300,- Kč vč. DPH. Kredit na volání ve výši 300,- až 6.000,-Kč vč. DPH (viz. tabulka  níže) může Uživatel získat formou uplatnění zakoupeného platného kupónu vystaveného Poskytovatelem nebo formou bezhotovostní platby na bankovní účet Poskytovatele uvedený v objednávce Služby EriVoIP - CallBack. Jako variabilní symbol je u bezhotovostní platby uváděné přidělené veřejné negeografické tel. číslo od Poskytovatele typu 910 91x xxx

Výše kreditů Služby EriVoIP – CallBack – možnost volby pro Uživatele

Cena kreditu bez DPH 21% Cena kreditu vč. DPH 21%
248,00 300
496,00 600
992,00 1200
2975,00 3600
3967,00 4800
4959,00
6000

U Služby EriVoIP – CallBack  zakoupený kredit  slouží pro volání až do jeho vyčerpání s tím, že pokud Uživatel nevyužívá Službu nepřetržitě 12 a více měsíců, je oprávněn Poskytovatel po předchozím upozornění zaslaném na email Uživatele Službu zrušit. Nevyčerpaná výše kreditu se nevrací. Lze se, ale s Uživatelem dohodnout na převodu nevyčerpané výše kreditu na jiného aktivního Uživatele Služby EriVoIP – CallBack. Aktivním Uživatelem je takový Uživatel, který tuto Službu, nebo jinou Službu EriVoIP využívá pravidelně min. 1 x měsíčně.

Požadavek na spojení lze u Služby EriVoIP – CallBack zadat:

1) formou zaslané SMS na číslo Služby EriVoIP – CallBack 725 810 910 s tím, že v SMS uvede tel. číslo s kterým Uživatel požadujete spojit ( při volání ze zahraniční v mezinárodním tvaru )

2) formou automatického spojení z  přednastaveného tel. seznamu (kontaktů) Uživatele. Tento přednastavený telefonní seznam si může Uživatel zřídit a následně aktualizovat přes www rozhraní a přidělené heslo, nebo prostřednictvím sms ze svého mobilního telefonu.

Podrobnější popis Služby EriVoIP - CallBack naleznete zde

Objednat službu CallBack


Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21% (pokud není uvedeno jinak).

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9