800 138 138

EriVoIP - 800

Popis a ceník Služby  EriVoIP – 800

Služba EriVoIP – 800 je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří  chtějí provozovat pro své klienty bezplatnou linku typu 800 xxx xxx.

Tato služba umožňuje přijímat příchozí hovory z pevných i mobilních čísel z ČR na náklady volaného.

Zákazník má možnost výběru u Služby EriVoIP – 800  z  těchto volných - nových čísel řady 800:

  • 800 234 567
  • 800 345 678
  • možnost zachování stávající čísla zákazníka typu 800 xxx xxx.

Výhody Služby EriVoIP – 800

  • výhodná cena zřízení Služby EriVoIP – 800 od 0,- Kč
  • výhodná měsíční cena Služby EriVoIP – 800 od  299 Kč/měs.
  • stejná cena za příchozí volání z pevných i mobilních sítí z ČR: 3,99 Kč/min.
  • výhodná cena za přenesení (zachování) čísla zákazníka 800 xxx xxx: 578 Kč/číslo
  • Služba EriVoIP – 800 je zřízena do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky.

Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP - 800 možno zasílat prostřednictvím E-mailu: obchod@eri.cz  nebo na  tel. číslo : 220 990 007.

Ceník Služby EriVoIP – 800:

Minimální délka trvání Smlouvy
Cena zřízení Služby EriVoIP - 800
Měsíční cena Služby EriVoIP - 800
Na dobu neurčitou
5.000,-Kč
299,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
2.499,-Kč
299,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0,-Kč
299,-Kč/měs.
 
Zpoplatnění příchozích hovorů: 3,99 Kč/min. Tarifikace hovorů po 30 s, minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund.
 
Výpovědní doba u Smlouvy EriVoIP  na Služby EriVoIP – 800  je 3 měsíce a  počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP

STORNO objednávky z důvodu na straně klienta

50 % z uhrazené zálohy

Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

0 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky)

124 Kč / upomínka

Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období)

413 Kč / upomínka

Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu)

24 Kč / měs. / fa

Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka

0 Kč

Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele

0 Kč

Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem

990 Kč

Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW

990 Kč / ks

Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

412 Kč / tel. číslo

Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR)

999 Kč Kč/tel. číslo

Podrobný výpis hovorů poslaný na email Uživatele (max. 6 měsíců zpětně)

99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo

Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu

99 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla

0 Kč / tel. číslo

Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace

0 Kč / ISDN blok tel. čísel


Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9