800 138 138

Popis služby EriVoIP

EriVoIP Klient - veřejně dostupná telefonní služba

Pro zákazníky z řad domácností, poslouží jako náhrada za pevné analogové telefonní linky, pro firmy je řešením, jak při zachování všech svých tel. čísel nahradit kromě běžných analogových linek i digitální ISDN linky typu: ISDN 2A, ISDN D i ISDN 30 a to včetně přidělených 10, 100, 1000 a nebo i 10 000 - vých bloků tel. čísel.

Služba EriVoIP - Panter je veřejně dostupnou telefonní Službou umožňující telefonování prostřednictvím zřízeného připojení k Internetu datovou síti Eri. Účtování je prováděno pravidelně měsíčně zpětně a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Zákazník má možnost výběru minimálně ze 100 volných veřejných geografických – regionálních telefonních čísel přidělovaných ve vazbě na konkrétní místo připojení v daném regionu – kraji v ČR. Dále má zákazník možnost volby i z minimálně 100 volných veřejných negeografických telefonních čísel 910 99x xxx.

Služba EriVoIP – Panter je poskytována jako veřejně dostupná telefonní služba, u které má zákazník v souladu s platným zákonem č. 127/2005 Sb o elektronických komunikací zajištěny všechny požadované parametry tj.:

 • kvalitu telefonních hovoru
 • možnost přenositelnosti pevných tel. čísel k jinému operátorovi
 • dostupnost tel. linek tísňového volání ( 150, 155, 158, 112 aj. )

V rámci zřízení telefonní Služby EriVoIP nabízíme i řadu služeb navíc:

Zákazník má možnost využít pevného nebo bezdrátového připojení k Internetu zřízeného prostřednictvím datové sítě Eri , kterou vlastní a provozuje Český bezdrát s.r.o.

Telefonní Služba EriVoIP je výhodná i k propojení řady kanceláří (s menším nebo velkým počtem pracovníků) v různých lokalitách v rámci celé ČR.

Na straně zákazníka pak lze zcela nahradit stávající telefonní ústřednu novou IP ústřednou Eri - ss7Net nebo Panasonic či připojit EriVoIP ke stávající pobočkové tel. ústředně zákazníka. Lze využít stávající analogové nebo digitální ISDN nebo i systémové telefonní přístroje nebo využít nové IP telefony , VoIP brány a nebo softwarové telefonní aplikace na PC případně USB telefonního přístroje. Nastavení telefonní Služby EriVoIP provádí zákazník přes webové rozhraní a heslo ze svého počítače.

Hlavní přínosy telefonní Služby EriVoIP

 • Volání zdarma v celé ČR u zákazníků využívajících EriVoIP prostřednictvím připojení datovou sítí Eri,
 • vysoká míra spolehlivosti, kvality a bezpečnosti,
 • cenově výhodné volání do ostatních destinací v ČR i zahraničí ( mobilní i pevné sítě ),
 • využití funkcionalit, které dnes nabízí nejmodernější drahé IP resp. digitální pobočkové telefonní ústředny ( přesměrování hovorů po zákazníkem zvoleném čase, přesměrování v případě nedostupnosti , buzení, vytáčení hovorů přímo z telefonního seznamu na PC zákazníka, on-line přehled nákladů na jednotlivé hovory, podrobný výpis hovorů až za 12 měsíců zpětně atd. ),
 • služba na principu Hosted IP PBX (podobný princip jako u mobilních operátorů),
 • telefonní Služba EriVoIP je určena pro podniky všech velikostí,
 • jednoduchá instalace a ovladatelnost systému,
 • využitelnost pro všechny typy uživatelů ( velké podniky, střední a menší firmy i domácnosti ),
 • okamžitá nasaditelnost / rozšiřitelnost služby,
 • využitím nových funkcí dochází k automatické úspoře provozních nákladů ( např. prostřednictvím on-line kontroly firemních nákladů na telefonní hovory a to přes webové rozhraní a heslo z jakéhokoliv připojení k Internetu na světě ),
 • možnost úspory zrušením investic do nové pobočkové tel. ústředny,
 • okamžitě odečitatelné provozní prostředky.

EriVoIP Kredit – IP telefonní služba

Služba EriVoIP Kredit je předplacená IP telefonní služba, která umožňuje telefonování prostřednictvím jiného připojení k Internetu, než prostřednictvím datové sítě Eri. Zákazník má možnost výběru z neobsazených veřejných negeografických telefonních čísel 910 99x xxx. Tyto tel. čísla nejsou geograficky vázány a lze je využívat na celém území ČR. Tyto tel. čísla nejsou přenosná k jinému operátorovi a rovněž z nich není garantována dostupnost tísňových linek typu 150, 155, 158 atd.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9