800 138 138

Aktivační a jiné poplatky

AKTIVACE služby typu Eri - ADSL/VDSL/VDSL2/VDSL3 ( dále pod názvem Eri - xDSL ) Cena
Aktivace Služby Eri – xDSL se  zapojení modemu nebo routeru klientem 
POZNÁMKA: v ceně aktivace je zahrnuta i vzdálená technická podpora na tel. lince: 590 990 000
999 Kč

Kompletní instalace ADSL/VDSL modemu technikem k PC klienta

POZNÁMKA:
V ceně kompletní instalace technikem je zahrnuto:
- dojezd technika na místo instalace (do 150 km od Prahy, nad 150 km cena 9 Kč/km)
- fyzická instalace VDSL modemu do (k) PC / serveru / switchi
- vytvoření kabelové trasy k PC / serveru / switchi zákazníka do max. vzdálenosti 20m, max. 2 průchody zdí)

(neobsahuje materiál, kabel, lišty a ost. materiál)
- instalace ovladačů nebo nastavení OS VDSL modemu
- základní ověření funkce komunikace VDSL modemu / routeru s PC / serverem
- konfigurace VDSL modemu / routeru a PC (IP, DNS, sec. DNS, subnet mask, Proxy, VPN)
- základní obeznámení zákazníka s obsluhou VDSL modemu/ routeru
1.999 Kč

Eri - xDSL - cena ostatních jednorázových úkonů

Vyzvednutí pronajímaného koncového zařízení  po ukončení pronájmu ze strany Poskytovatele 999 Kč
Změna přístupové rychlosti k Internetu u již poskytované služby Eri-xDSL  0 Kč

První přeložení služby Eri – ADSL/VDSL na dostupnou adresu v ČR

Druhé a další přeložení služby Eri – ADSL/VDSL na dostupnou adresu v ČR

0 Kč

999 Kč

STORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání I. upomínky (e-mail) během kalendářního roku 0 Kč
Vyhotovení a zaslání II. a dalších upomínek (e-mail)
během kalendářního roku
150 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání upomínky doporučeným dopisem 500 Kč / dopis
Zasílání faktury poštou  29 Kč / faktura
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku Uživatele 0 Kč / faktura
Nevrácení pronajatého HW / ks ( např. ADSL nebo VDSL modemu do 30 dní po ukončení smlouvy ) 999 Kč
Nedodržení min. doby trvání smlouvy při dodání modemu za zvýhodněnou cenu 100 % poskytnuté slevy z ceny modemu
Nedodržení min. doby trvání smlouvy při doručení výpovědi smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření 5 % ze součtu všech zbývajících paušálních poplatků platných k datu doručení výpovědi

Ceník měsíčních doplňkových služeb

*Pevná veřejná 1 IP adresa (úplný obousměrný provoz) 99 Kč
Směrovaná síť vlastních IP adres uživatele 1.198 Kč
*Blok 4 pevných veřejných IP adres 363 Kč
*Blok 8 pevných veřejných IP adres 847 Kč
*Blok 16 pevných veřejných IP adres 1.210 Kč
Reverzní záznam k přidělení veřejné IP adrese 99 Kč


Služba "Pevná veřejná IP adresa nebo služba GARANT" zpřístupní používání portů aplikací a portů programů umožňující jiným uživatelům Internetu přistupovat libovolně na obsah počítače klienta či serveru připojeného k Internetu některou ze Služeb sítě Eri (obousměrný provoz).

V případě, že je ve Smlouvě nebo Smlouvě EriVoIP uvedena (sjednána) cena poskytované Služby resp. Služby EriVoIP v Kč / rok, nebo v Kč/půl roku a nebo v Kč/kvartál  je její splatnost předem na základě vystavené zálohové faktury.

Cena za přidělení veřejné IP adresy resp. bloků veřejných IP adres je platná pro všechny typy Služeb sítě Eri.

Přidělení bloku pevných veřejných IP adres musí být opodstatněné.

Zvýšená garance - SLA (u služeb typu Eri - SHDSL a Eri - bezdrát / optika)

Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,5 %  + 25% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,7 % + 50% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,9 % + 75% z měsíční ceny


Výše uvedené ceny platí, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH 21%.

Tento ceník je platný pro všechny služby obsahující v názvu Eri - ADSL, Eri - VDSL, Eri -SHDSL a Eri - bezdrát.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9