800 138 138

Aktivační a jiné poplatky

AKTIVACE služby typu Eri - ADSL/VDSL/VDSL2/VDSL3 ( dále pod názvem Eri - xDSL )Cena
Aktivace Služby Eri – xDSL se  zapojení modemu nebo routeru klientem 
POZNÁMKA: v ceně aktivace je zahrnuta i vzdálená technická podpora na tel. lince: 590 990 000
1.879 Kč

Kompletní instalace ADSL/VDSL modemu technikem k PC klienta

POZNÁMKA:
V ceně kompletní instalace technikem je zahrnuto:
- dojezd technika na místo instalace (do vzdálenosti max. 100 km od Prahy nebo Ostravy, nad 100 km cena 11 Kč/km)
- fyzická instalace ADSL nebo VDSL modemu do racku nebo serverové místnosti a nebo k PC / serveru / switchi
- vytvoření kabelové trasy k PC / serveru / switchi zákazníka do max. vzdálenosti 20m, max. 2 průchody zdí)

(neobsahuje materiál, kabel, lišty a ost. materiál)
- instalace ovladačů nebo nastavení OS ADSL nebo VDSL modemu
- základní ověření funkce komunikace ADSL nebo VDSL modemu s PC / serverem
- konfigurace ADSL nebo VDSL modemu a PC (IP, DNS, sec. DNS, subnet mask, Proxy, VPN)
- základní obeznámení administrátora zákazníka s obsluhou ADSL/VDSL modemu/ routeru
3.900 Kč

Eri - xDSL - cena ostatních jednorázových úkonů

Vyzvednutí pronajímaného ADSL/VDSL modemu po ukončení pronájmu ze strany Poskytovatele 990 Kč
Změna přístupové rychlosti k Internetu u již poskytované služby Eri-xDSL  0 Kč

Přeložení služby Eri – xDSL

(nezahrnuje případné další náklady, které jsou účtovány v souvislosti s přeložením hlavní telekomunikační stanice - HTS nebo přípojky euroISDN)
990 Kč
STORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání I. upomínky (e-mail) 0 Kč
Vyhotovení a zaslání II. upomínky (e-mail) 0 Kč
Vyhotovení a zaslání III. upomínky (e-mail) 50 Kč
Vyhotovení a zaslání upomínky doporučeným dopisem 150 Kč
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky) 15 Kč
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
Pokuta za nevrácení pronajatého HW/ks ( např. ADSL nebo VDSL modemu do 30 dní po ukončení smlouvy ) 990 Kč
Smluvní pokuta za nedodržení min. doby trvání smlouvy od data dodání modemu za zvýhodněnou cenu 100 % poskytnuté slevy z ceny modemu
Smluvní pokuta za nedodržení min. doby trvání smlouvy a/nebo za nedodržení sjednané délky výpovědní lhůty 20 % ze součtu všech zbývajících paušálních poplatků platných k datu doručení výpovědi

Ceník měsíčních doplňkových služeb

*Pevná veřejná 1 IP adresa (úplný obousměrný provoz) 100 Kč
Směrovaná síť vlastních IP adres uživatele 990 Kč
*Blok 4 pevných veřejných IP adres 300 Kč
*Blok 8 pevných veřejných IP adres 700 Kč
*Blok 16 pevných veřejných IP adres 1.000 Kč
Reverzní záznam k přidělení veřejné IP adrese 99 Kč


Služba "Pevná veřejná IP adresa nebo služba GARANT" zpřístupní používání portů aplikací a portů programů umožňující jiným uživatelům Internetu přistupovat libovolně na obsah počítače klienta či serveru připojeného k Internetu některou ze Služeb sítě Eri (obousměrný provoz).

V případě, že je ve Smlouvě nebo Smlouvě EriVoIP uvedena (sjednána) cena poskytované Služby resp. Služby EriVoIP v Kč / rok, nebo v Kč/půl roku a nebo v Kč/kvartál  je její splatnost předem na základě vystavené zálohové faktury.

Cena za přidělení veřejné IP adresy resp. bloků veřejných IP adres je platná pro všechny typy Služeb sítě Eri.

Přidělení bloku pevných veřejných IP adres musí být opodstatněné.

Zvýšená garance - SLA (u služeb typu Eri - SHDSL a Eri - bezdrát / optika)

Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,5 %  + 25% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,7 % + 50% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,9 % + 75% z měsíční ceny


Výše uvedené ceny platí, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%.

Tento ceník je platný pro všechny služby obsahující v názvu Eri - ADSL, Eri - VDSL, Eri -SHDSL a Eri - bezdrát.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9