Český bezdrát s.r.o.

Společnost Český bezdrát s.r.o. působí na celém území ČR. Patří mezi firmy s významnou tržní silou v oblasti poskytování veřejně dostupných telefonních služeb na geografických (regionálních) tel. číslech a Internetového připojení.

Společnost Český bezdrát s.r.o. je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F / RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém ( OHS ) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT ( www.aodt.cz ) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :

  • Veřejně dostupné telefonní služby
  • Služby přístupu k síti Internet
  • Služby pronájmu okruhů
  • Ostatní hlasové služby
  • Služby veřejné pevné sítě elektronických komunikací

Hlavní činností společnosti Český bezdrát s.r.o. je v rámci celé ČR poskytování pevného ( Eri - SHDSL, Eri - ADSL/VDSL ) i bezdrátového ( Eri - bezdrát 10,5/26/28 GHz ) připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri včetně poskytování veřejně dostupných telefonních Služeb EriVoIP s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry - SLA, CIR a CBR .

Prostřednictvím připojení k Internetu datovou sítí Eri má zákazník možnost vlastního nastavení míry zabezpečení svého internetového připojení - doplňková služba Eri – Strážce ( AOKPE ).

Součástí zřízení Služeb EriVoIP může být i připojení ke stávající pobočkové tel. ústředně zákazníka ( analogové i digitální ISDN ) případně dodání , zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis nové pobočkové IP ústředny českého výrobce Eri – ss7Net nebo japonského výrobce Panasonic.

Telefonní Služby EriVoIP zákazníkovi 100 % nahrazují volání z pevných analogových HTS tel. linek nebo digitálních tel. linek typu ISDN 2A, ISDN D nebo ISDN 30.

Zákazníkovi jsou zachována všechna stávající pevná telefonní čísla bez nutnosti hradit měsíční paušální poplatky za pevné analogové i ISDN tel. linky.

Služby připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri i telefonní Služby EriVoIP jsou poskytovány pro koncové zákazníky i pro velkoobchodní partnery z řad regionálních i celorepublikových ISP operátorů.

Český bezdrát nabízí velkoobchodním partnerům - ISP využití volných kapacit datové sítě Eri v rámci celé ČR včetně možnosti využití technologie řízení a managementu datového provozu NetEnforcer AC-3040 od izraelské společnosti ALLOT Communications.

ISP může díky tomuto řešení nabízet své vlastní služby typu ADSL/VDSL, SHDSL nebo bezdrátové (10,5/26/28 GHz) a to na vlastních IP adresách při ISP stanovené prodejní ceně na části nebo celém území ČR.

Samozřejmostí je poskytování dalších doplňkových služeb datové sítě Eri jako jsou: webhosting vč. technické správy domén, E-mail služby vč. MX záznamů a vedení DNS a serverhosting.

Český bezdrát s.r.o. nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jakékoliv jiné třetí straně.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9