800 138 138

Český bezdrát s.r.o.

Společnost Český bezdrát s.r.o. působí na celém území ČR. Patří mezi firmy s významnou tržní silou v oblasti poskytování veřejně dostupných telefonních služeb na geografických (regionálních) tel. číslech a Internetového připojení.

Společnost Český bezdrát s.r.o. je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F / RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém ( OHS ) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT ( www.aodt.cz ) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :

  • Veřejně dostupné telefonní služby
  • Služby přístupu k síti Internet
  • Služby pronájmu okruhů
  • Ostatní hlasové služby
  • Služby veřejné pevné sítě elektronických komunikací

Hlavní činností společnosti Český bezdrát s.r.o. je v rámci celé ČR poskytování pevného ( Eri - SHDSL, Eri - ADSL/VDSL ) i bezdrátového ( Eri - bezdrát 10,5/26/28 GHz ) připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri včetně poskytování veřejně dostupných telefonních Služeb EriVoIP s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry - SLA, CIR a CBR .

Prostřednictvím připojení k Internetu datovou sítí Eri má zákazník možnost vlastního nastavení míry zabezpečení svého internetového připojení - doplňková služba Eri – Strážce ( AOKPE ).

Součástí zřízení Služeb EriVoIP může být i připojení ke stávající pobočkové tel. ústředně zákazníka ( analogové i digitální ISDN ) případně dodání , zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis nové pobočkové IP ústředny českého výrobce Eri – ss7Net nebo japonského výrobce Panasonic.

Telefonní Služby EriVoIP zákazníkovi 100 % nahrazují volání z pevných analogových HTS tel. linek nebo digitálních tel. linek typu ISDN 2A, ISDN D nebo ISDN 30.

Zákazníkovi jsou zachována všechna stávající pevná telefonní čísla bez nutnosti hradit měsíční paušální poplatky za pevné analogové i ISDN tel. linky.

Služby připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri i telefonní Služby EriVoIP jsou poskytovány pro koncové zákazníky i pro velkoobchodní partnery z řad regionálních i celorepublikových ISP operátorů.

Český bezdrát nabízí velkoobchodním partnerům - ISP využití volných kapacit datové sítě Eri v rámci celé ČR včetně možnosti využití technologie řízení a managementu datového provozu NetEnforcer AC-3040 od izraelské společnosti ALLOT Communications.

ISP může díky tomuto řešení nabízet své vlastní služby typu ADSL/VDSL, SHDSL nebo bezdrátové (10,5/26/28 GHz) a to na vlastních IP adresách při ISP stanovené prodejní ceně na části nebo celém území ČR.

Samozřejmostí je poskytování dalších doplňkových služeb datové sítě Eri jako jsou: webhosting vč. technické správy domén, E-mail služby vč. MX záznamů a vedení DNS a serverhosting.

Český bezdrát s.r.o. (dále i jako ČB) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů včetně nařízení EU / GDPR.  Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní  agentuře ani jiné třetí straně.

Vyjímkou  jsou  jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČB, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě Eri, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČB. 

Seznam obchodních Partnerů ČB je uveden v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb sítě Eri  uveřejněných na http://www.eri.cz/klientska-sekce-1

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9