800 138 138

EriVoIP - Panter L

Služba EriVoIP – Panter L je telefonní Služba určená pro volání z pevných telefonních linek a to výhradně pro zákazníky, kteří již využívají nebo současně s touto Službou EriVoIP objednávají Internetové připojení od Českého bezdrátu s.r.o.

Cenový tarif EriVoIP - Panter L  (v Kč bez DPH)
Zvýhodněná měsíční cena - při závazku na 12 měsíců
79 Kč / měsíc
Standardní měsíční cena – bez min. doby trvání Smlouvy
99 Kč / měsíc
Volání v rámci pevné sítě EriVoIP vč. zone AODT
0,49 Kč / minuta
Volání do mobilních a pevných sítí v ČR vč. mobilní sítě EriMobile
0,49 Kč / minuta
Tísňová volání 150,155,156,158,112
0 Kč
Hlasová pošta 50 MB
0 Kč
Aktivace + přidělení běžného pevného geografického tel. čísla (dle kraje v ČR)
0 Kč
Aktivace + přidělení zlatého pevného geografického tel. čísla (dle kraje v ČR)
999 Kč
Aktivace + přidělení negeografického tel. čísla (prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
5.000 Kč
Aktivace + přidělení negeografického VoIP  tel. čísla (prefix: 910)
0 Kč
Zasílání faktury pozemní poštou 
15 Kč / faktura
Zasílání faktury el. poštou ve formátu PDF na Uživatelem (zákazníkem) uvedený email
0 Kč / faktura


Ceny jsou uvedené v Kč za minutu hovoru s tarifikací po 60 vteřinách. Minimální účtovaná délka hovoru je 120 sekund. Vyúčtování je prováděno k poslednímu dni kalendářního měsíce formou vystavení faktury – daňového dokladu.

Zvýhodněná měsíční cena platí po celou dobu trvání Smlouvy EriVoIP - Panter L za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka tj. zejména řádné a včasné úhrady všech plateb vůči Poskytovateli.  V případě zvolení standardní měsíční ceny není Uživatel vázán min. délkou trvání Smlouvy + má možnost vlastní volby výpovědní doby na 1 nebo 3 měsíce. Standardní výpovědní doba je 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Ceník VoIP zařízení


VoIP zařízeníZvýhodněná cena pro zákazníky Českého bezdrátuStandardní cena
Panasonic KX - UT 123 2.199,- 2.639,-
Panasonic KX - UT 133 2.799,- 3.359,-
Panasonic KX - UT 136 3.599,- 4.319,-
Panasonic KX - TS 620 1.179,- 1.415,-
Panasonic KX - TS 880 969,- 1.163,-
Panasonic KX - TS 580 729,- 875,-
Panasonic KX - TG6621  839,- 1.007,-
Panasonic KX - TGP500B01 1.989,- 2.489,-
Panasonic KX - TGP550T01 3.989,- 4.849,-
Panasonic KX - TPA50B01 1.399,- 1.697,-
CISCO SPA303 vč. zdroje 1.749,- 2.099,-
CISCO SPA502G 2.269,- 2.723,-
CISCO SPA504G 2.499,- 2.999,-
CISCO SPA525G2 4.999,- 5.988,-
CISCO SPA500S 1.290,- 1.548,-
PA100-EU 199,- 239,-
VoIP brána Linksys SPA 8000 4.499,- 5.399,-
VoIP brána Cisco SPA 112 1.199,- 1.439,-

Maximální délka hovoru: Maximální délka každého hovoru v síti EriVoIP může být ze strany provozovatele omezena s ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.

Hlasová schránka: Hlasová schránka je vaše osobní telefonní záznamová služba. Nemůžete-li přijmout hovor, služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu. Následně je hlasová zpráva přeposlána na Váš e-mail např. 550990990@erivoip.cz, kde si ji můžete vyzvednout.

Služba EriVoIP - Panter L je výhradně určena pro zákazníky využívajících současně služeb Eri-ADSL/VDSL, Eri-SHDSL, Eri-FWA.

Uživatel si má možnost zachovat – přenést stávající tel. číslo do sítě Eri společnosti Český bezdrát s.r.o. Cena za přenesení tel. čísla do sítě Eri je stanovena na 578 Kč / tel. číslo, resp. 1.405 Kč / ISDN blok tel. čísel (ISDN2A, ISDN D nebo ISDN 30).

Zastavení realizace služby EriVoIP z důvodu na straně Uživatele ( zákazníka ): 489,-Kč / číslo. 
Vyhotovení a zaslání upomínky: 50,-Kč/ ks.

Cena za aktivaci, přidělení nebo přenesení tel. čísla a první měsíční poplatek Služby EriVoIP - Panter L včetně objednaného zboží a dopravného a balného je hrazena předem na základě vystavené zálohové faktury. 

Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu Eri v závislosti na volbě měsíční ceny Služby EriVoIP na dobu neurčitou s minimální délkou trvání Smlouvy 12 měsíců nebo na dobu neurčitou bez minimální doby trvání Smlouvy s Vámi zvolenou délkou výpovědní lhůty. Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb EriVoIP a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami seznámeni (vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz).

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9