800 138 138

EriVoIP - Fax

Popis a ceník Služby  EriVoIP – Fax

Služba EriVoIP – Fax  je  určena zejména pro zákazníky z  řad firem a státní správy, kteří  přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

Tato služba umožňuje přijímat faxové zprávy na email zákazníka.

Zákazník má možnost výběru u Služby EriVoIP – Fax  z těchto typů telefonních čísel :

1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z  rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.

Výhody Služby EriVoIP – Fax

  • pro využívání Služby EriVoIP – Fax nemusí mít zákazník zřízené připojení k Internetu ani pevnou tel. linku – stačí jen funkční E-mailová adresa,
  • Služba EriVoIP – Fax je zřízena do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky,
  • výhodná pevná měsíční cena Služby EriVoIP – Fax,
  • neomezený počet přijatých faxů v měsíci,
  • výhodná cena zřízení Služby EriVoIP od 0,- Kč,
  • 100 %  úspora  provozní nákladů spojených s klasickým faxem ( tonery, speciální papíry, servis atd. ),
  • jednoduší  následné  použití doručeného faxu prostřednictvím PC a emailu.

Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP–Fax možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.

Ceník Služby EriVoIP – Fax:

Minimální délka trvání Smlouvy EriVoIP - Fax
Cena zřízení Služby EriVoIP - Fax
Měsíční cena Služby EriVoIP - Fax
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
489,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
249,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0,-Kč
99,-Kč/měs.

Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

Cena za přenesení ( zachování ) stávajícího  faxového tel. čísla:  578,- Kč /tel. číslo.

Zastavení realizace služby EriVoIP–Fax   z  důvodu na straně Uživatele : 489,-Kč / tel. číslo.

Vyhotovení a zaslání oprávněné III. upomínky na email Uživatele: 50,-Kč/ upomínku.

Vyhotovení a zaslání oprávněné upomínky Uživateli doporučeným  dopisem: 150,-Kč/ upomínku.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9