800 138 138

Eri - Strážce (AOKPE)

Eri strážce – AOKPE

Základní parametry -  Eri - Strážce (AOKPE)

 1. Možnost nastavení služeb (protokolů), které zákazník požaduje využívat
 2. Možnost kontroly aktivních služeb (protokolů) na Internetovém připojení
 3. Možnost sledovat samostatně oba směry přenosu dat (IN/OUT)
 4. Přehled o přeneseném množství dat v obou směrech (po dnech)
 5. Zabezpečený přístup do AOKPE pod heslem.
 6. Možnost nastavení (blokace) až 13 samostatných aplikací:
 • Sociální sítě (např. Facebook)
 • DoS
 • File Transfer
 • P2P
 • Instant Messaging Applications
 • Games
 • Streaming Applications
 • TERMINALS
 • VoIP
 • Mail
 • Security
 • Network Operation
 • Blokace rozsahů celých států.Obrázek 1) Eri - Strážce (AOKPE).


Příklad 1: klient si všiml značného provozu na odchozím směru v protokolu SMTP, aniž si je vědom nějakého problému. Může sám přes aplikaci SMTP službu zastavit a tím zamezit šíření nežádoucího spamu. Při tom může pracovat na Internetu a vyhledat aktualizace ke svému Antivirovému programu, aniž by v této době byl i na dále nebezpečný "okolním" internetovým uživatelům.


Příklad 2: Rodič je rozčilený na své dítě, že v době, kdy by se měl věnovat učení, hraje hry. Je velmi těžké odpojit celý Internet, kvůli jednomu "uživateli", když otec potřebuje pracovat. Takto jednoduše zadá přes aplikaci AOKPE příkaz našemu systému a ten hry nebo např. stahování P2P na určitou dobu přeruší. Otec si udělá svojí práci a dítě se může věnovat jiné činnosti. Poté opět zadá příkaz k aktivaci služeb, které zablokoval a služby se obnoví.


Kyberprostor

Termín kyberprostor (často se používá i anglická varianta cyberspace [sajbrspejs] se používá pro označení virtuálního světa vytvářeného moderními technologiemi (počítači, telekomunikačními sítěmi apod.) paralelně ke světu „reálnému“. Jde o spíše poetické pojmenování, které se vyskytuje zejména ve sci-fi literatuře (zejména žánru cyberpunk), pronikl však i do hovorového slovníku lidí pracujících intenzivně s počítači a internetem a postupně se šíří i do obecného povědomí.

Obecný pojem kyberprostoru

Kyberprostor je v současnosti používán ve smyslu inverze k reálnému světu (tzv. realspace). Hovoří se o něm jako o místě, kde se vyskytují lidé bez fyzických těl. Klasický příklad zní:

Když zvednete telefon a vytočíte telefonní číslo vašeho kamaráda, kde se bude odehrávat váš rozhovor? Bude to ve vašem sluchátku? V jeho telefonním přístroji? V drátech, které vás spojují? Ne. Tento hovor se bude odehrávat v cyberspace.

Další uplatnění tento termín nalezl o něco později, v době rozšíření počítačových sítí. Hackeři, počítačoví a síťoví experti tento termín používali obdobně pro počítačové sítě, zejména internet.

Gibsonův kyberprostor

Termín "cyberspace" poprvé použil William Gibson roku 1984 ve své knize Neuromancer, kde jej definoval takto:

Konsensuální halucinace každý den zakoušená miliardami oprávněných operátorů všech národů, dětmi, které se učí základy matematiky… Grafická reprezentace dat abstrahovaných z bank všech počítačů lidského systému. Nedomyslitelná komplexnost. Linie světla seřazené v neprostoru mysli, shluky a souhvězdí dat. Jako světla města, ...

Jde o počítačový trojrozměrný svět analogický s internetem, ve kterém se uživatelé pohybují pomocí virtuální reality.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9