Aktivační a jiné poplatky

AKTIVACE služby typu Eri - ADSL resp. Eri - VDSL ( dále jen Eri - ADSL/VDSL )Cena
Aktivace Služby Eri - ADSL/VDSL na aktivní telefonní lince Uživatele od O2 - zapojení modemu klientem 889,-
Aktivace Služby Eri - ADSL/VDSL vč. neaktivní HTS linky od Českého bezdrátu - zapojení modemu klientem 
POZNÁMKA: v ceně aktivace je zahrnuta telefonní konzultace - technická podpora
1.879,-
Kompletní instalace ADSL/VDSL modemu technikem k PC klienta

POZNÁMKA:
V ceně kompletní instalace technikem je zahrnuto:
- dojezd technika na místo instalace
- fyzická instalace ADSL nebo VDSL modemu do racku nebo serverové místnosti
- vytvoření kabelové trasy k PC / serveru / switchi zákazníka (neobsahuje materiál, kabel, lišty)
- připojení ADSL nebo VDSL modemu k PC / serveru / switchi
- instalace ovladačů nebo nastavení OS ADSL nebo VDSL modemu
- základní ověření funkce komunikace ADSL nebo VDSL modemu s PC / serverem
- konfigurace ADSL nebo VDSL modemu a PC (IP, DNS, sec. DNS, subnet mask, Proxy, VPN)
- základní obeznámení administrátora zákazníka s obsluhou ADSL routeru
3.900,-

Ceník měsíčních doplňkových služeb

Navýšení ceny za poskytování Služby Eri - ADSL na neaktivní HTS lince od Českého bezdrátu (od 1.4.2010 ) 99,-
Navýšení ceny za poskytování Služby Eri - ADSL na neaktivní HTS lince od Českého bezdrátu (do 31.3.2010 ) 199,-
*Pevná veřejná 1 IP adresa (úplný obousměrný provoz) 100,-
Směrovaná síť vlastních IP adres uživatele 990,-
*Blok 4 pevných veřejných IP adres 300,-
*Blok 8 pevných veřejných IP adres 700,-
*Blok 16 pevných veřejných IP adres 1.000,-
Reverzní záznam k přidělení veřejné IP adrese 99,-

Služba "Pevná veřejná IP adresa nebo služba GARANT " zpřístupní používání portů aplikací a portů programů umožňující jiným uživatelům Internetu přistupovat libovolně na obsah vašeho počítače či serveru připojeného službou Eri-ADSL nebo Eri - VDSL: (úplný obousměrný provoz).

V případě, že je ve Smlouvě nebo Smlouvě EriVoIP uvedena ( sjednána ) cena poskytované Služby resp. Služby EriVoIP v Kč / rok, je její splatnost na příslušný rok předem a to na základě vystavené zálohové faktury.

Cena za přidělení veřejné IP adresy resp. bloků veřejných IP adres je platná pro všechny typy Služeb sítě Eri.

Přidělení bloku pevných veřejných IP adres musí být opodstatněné

Snížená částka 99,-Kč / měs. bude účtována všem novým zákazníkům , kteří uzavřeli smlouvu po 1.4.2010 a rovněž stávajícím zákazníkům, pokud nemají poskytnutou další slevu z měsíční ceny Služby. Služby typu Eri - ADSL Vário a Eri - VDSL jsou poskytovány vždy na neaktivní HTS lince od Českého bezdrátu s tím, že tato cena je již zahrnuta v měsíční ceně těchto Služeb a není ji možno z tohoto důvodu dále zvyšovat ani snižovat .

Eri®ADSL - cena ostatních jednorázových úkonů

Výměna pronajímaného ADSL/VDSL modemu za jiný typ (musí odpovídat zvolené službě Eri - ADSL/VDSL) 1600,-
Vyzvednutí pronajímaného ADSL/VDSL modemu po ukončení pronájmu ze strany Poskytovatele 1.600,-
Zvýšení přístupové rychlosti stávající poskytované služby Eri-ADSL nebo Eri - VDSL 0,-
Snížení přístupové rychlosti nebo měsíčního limitu dat stávající poskytované služby Eri-ADSL nebo Eri - VDSL 4.900,-
Změna poskytovaného typu služby Eri-ADSL nebo Eri - VDSL na jiný typ služby Eri-ADSL nebo Eri - VDSL 3.300,-
Přeložení služby Eri®ADSL / VDSL (nezahrnuje případné další samostatné náklady, které jsou účtovány v souvislosti s přeložením hlavní telekomunikační stanice - HTS nebo přípojky euroISDN) 1.290,-
Změna koncového zařízení služby Eri®ADSL / VDSL (zvolené koncové zařízení účastníkem musí odpovídat typu přípojného vedení (hlavní telekomunikační stanice - HTS nebo přípojka euroISDN) 1.600,-
Změna technologie z ANEX "A" (HTS) na ANEX "B" 1.600,-
Zastavení realizace služby Eri-ADSL nebo Eri - VDSL z důvodu na straně klienta 1.290,-
Vyhotovení a zaslání upomínky 50,-
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky) 15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku zákazníka 0,-
Pokuta za nevrácení pronajatého HW/ks ( např. ADSL nebo VDSL modemu do 30 dní po ukončení smlouvy ) 3.000,-
Pokuta za nedodržení min. doby trvání smlouvy od data dodání ADSL modemu za zvýhodněnou cenu 100 % poskytnuté slevy

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%.

Tento ceník je platný pro všechny služby obsahující v názvu Eri-ADSL nebo Eri-VDSL.

Telefon:

[+420] 220 990 007

[+420] 540 990 990

[+420] 590 990 990

[+420] 777 056 711

Dohledové pracoviště:

590 990 000

Po - Pá: 8:00 - 20:00

So: 8:00 - 16:00

Ne + Svátky: záznamník

Působnost firmy: celá ČR

Zajištění servisu: celá ČR

Adresa:

Český bezdrát s.r.o.

Kancelář Příbor:

Zámečnická 592

742 58 Příbor

Kancelář Praha:

Drahobejlova 1452/54

190 00 Praha 9